De Engelenmaker - Stefan Brijs
 

 

 

 

 

5 ***** = subliem


Op 13 oktober 1984 keert na een afwezigheid van bijna twintig jaar Doktor Victor Hoppe terug naar zijn geboortedorp Wolfheim, vlak bij het drielandenpunt in de buurt van Vaals en Aken. De bekrompen dorpelingen reageren argwanend op zijn komst, zeker als blijkt dat hij drie kinderen van een paar weken oud bij zich heeft: een identieke drieling met een schrikwekkende afwijking. Na enkele bijzondere genezingen wordt de dokter toch aanvaard in het dorp en gestaag groeit zijn populariteit. Zijn kinderen zijn echter zelden te zien en dat voedt de geruchten. Langzaam groeit het besef dat ze alle drie ernstig ziek zijn. Maar er blijkt meer aan de hand, niet alleen met de kinderen, ook met de dokter zelf die, gegijzeld door zijn verleden, een beslissing neemt die hem onsterfelijkheid moet bezorgen.

De engelenmaker is een roman vol geruchten en rumoer, gefluister en geroddel. Een verhaal over geloof en wetenschap, werkelijkheid en verbeelding, macht en onmacht, zin en onzin. Een roman waarin iedereen naar de waarheid op zoek is en uiteindelijk alleen zijn eigen waarheid vindt en gelooft.

Virtuoos

‘Soms is wat onmogelijk lijkt alleen maar moeilijk’. Een markante zin die symbool zou kunnen staan voor het verhaal ‘De Engelenmaker’.
Hoofdpersoon is Doktor Victor Hoppe die na lange afwezigheid terugkeert naar Wolfsheim, een dorp in de buurt van het drielandenpunt. Hij is gezelschap van drie zonen die identiek lijken. Het dorp is in rep en roer vanwege het merkwaardige viertal, geruchten doen de ronde vanwege het afwijkende uiterlijk van de kinderen. Zodra echter blijkt dat de dokter bekwaam is en enkele dorpsgenoten geneest van ergerlijke kwalen keert het tij en worden de dokter en zijn zonen meer en meer geaccepteerd.

'De Engelenmaker' is een universele en wonderlijke vertelling. Stefan Brijs blinkt uit als verhalenverteller door zijn markante verhaal over de lotgevallen van Doktor Victor Hoppe, zijn afwijkende kinderen en de dorpse achtergrond.
De dokter is een man met een handicap die tegelijkertijd zijn talent vormt. Zijn achtergrond, jeugd en persoonlijkheid worden belicht en bieden een verklaring voor zijn gedrag. Hierdoor wekt de dokter, ondanks zijn merkwaardige handelingen, begrip.
Het dorp komt voorbij in de vorm van talrijke personages die hun commentaren geven op lotgevallen en gebeurtenissen. Het gonst, het fluistert en het roert zich. Een lispelend netwerk dat voor menige komische noot zorgt.
De schrijfstijl van de auteur is licht, luchtig en toegankelijk. Het taalgebruik geeft extra kracht aan de vertelling waarin universele thema's worden aangesneden. Een mooie eenheid.
Een spannend boek dat nieuwsgierig maakt naar de afloop. De ontknoping vormt de apotheose; een daverend slotakkoord.
Een fantasievolle en rijke vertelling over experimenten, genen en afstamming, over de maakbaarheid van een mensenleven, over ethische dilemma’s en de vorderingen en tekortkomingen van mens en wetenschap.
Fantasierijk en virtuoos verteld.
Genieten van vertelkunst, verbazing over het verhaal en bewondering voor de samenhang en de wondere wereld.
‘Soms is wat onmogelijk lijkt alleen maar moeilijk’. Stefan Brijs bewijst het zelf met zijn verhaal. Een boek dat de tand des tijds wel eens zou kunnen doorstaan.


( Toekenning van sterren buiten het thrillergenre)
5 ***** subliem
4 **** heel goed
3 *** goed
2 ** - heel aardig
1 * mwaaaa
0 * slecht