naar start | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z
Tom Rob Smith (2008) - Kind 44 ****
De waanzin van een totalitaire staat

Kind 44 is het debuut van de 29 jarige Engelse schrijver Tom Rob Smith. Het boek is aan 22 landen verkocht en het wordt verfilmd. Uitgeverij Ambo Anthos is een forse publiciteitscampagne begonnen waaruit blijkt dat men ‘gelooft’ in dit boek. Terecht!

We schrijven het jaar 1953. Stalin is dictator in Rusland en onder zijn regime zijn mensen wantrouwend en angstig want iedereen kan een potentiële verrader zijn. Voor je het weet word je door een familielid, vriend of kennis aangeklaagd omdat je staatvijandelijke activiteiten ontplooit. Degene die jou aangeeft krijgt vervolgens een forse beloning en jij bent al veroordeeld zodra je verdacht bent.  

Leo Demidov is een officier van de geheime dienst die meewerkt aan dit soort praktijken. Hij is een loyaal volger van de communistische partij. Daardoor gaat het hem voor de wind. Zowel hij, zijn vrouw als zijn ouders zijn in materieel opzicht beter geworden door Leo’s baan. In Rusland vinden uiteraard – net als in alle landen ter wereld – moorden plaats, maar ze worden altijd gekwalificeerd als politieke moorden. In het paradijs van de arbeider leven namelijk fatsoenlijke mensen die werken voor de glorie en de vooruitgang van de natie. Het begrip ‘seriemoordenaar’ is een westerse uitvinding, dit verschijnsel komt in het Rusland van Stalin niet voor. Dan zijn er aanwijzingen dat een seriemoordenaar actief is in Rusland. Hij vermoordt met name kinderen. Leo vangt de eerste signalen op, maar hij kan ze moeilijk inpassen in zijn wereldbeeld en rijmen met zijn geloof in Vadertje Staat. Door een aantal incidenten gaat hij toch meer waarde hechten aan de geruchten. Dit wordt hem niet in dank afgenomen want - zoals gezegd – in een communistische staat mag een seriemoordenaar niet bestaan. Alleen het verdorven Westen kent dergelijke afwijkende exemplaren van de menselijke soort.  

Kind 44 is een geweldig debuut van Tom Rob Smith. Vanaf het begin krijgt de lezer een spannend en vaak gruwelijk verhaal voorgeschoteld. De achtergronden van het Rusland van de jaren vijftig van de vorige eeuw worden overtuigend geschetst. Hieruit komt een beeld naar voren van: angst, wantrouwen, manipulatie en machtswellust. Niemand is te vertrouwen. Verdachten zijn vanaf het moment van verdenking daders.
Het eerste deel van het boek gaat met name over deze paranoia. In het tweede deel komt de verhaallijn rondom de seriemoordenaar prominent naar voren. Dan maakt de lezer kennis met knullige onderzoekmethodes en de weigering van een totalitaire staat om kritisch na te denken. Objectieve onderzoeksdrift heeft plaats moeten maken voor vooronderstellingen vanuit ‘geloof’.  
Leo Demidov is de hoofdpersoon. Hij is geen man die nobele daden verricht, hij is onderdeel van het systeem en dus medeplichtig. Met zijn vrouw Raisa heeft hij een soort verstandshuwelijk. Ook het echtpaar geeft blijk van wederzijds wantrouwen en van een sprookjeshuwelijk kun je niet spreken. Dit gegeven geeft dit boek ook de nodige ‘charme’ en diepgang.  
Uiteindelijk maakt Leo Demidov jacht op de seriemoordenaar. Dit resulteert in actiescènes die gemaakt lijken te zijn voor een film. Dat is niet verwonderlijk want de schrijver -Tom Rob Smith- heeft meerdere scenario’s voor films geschreven. En toch slaat het verhaal hier enigszins op hol. De plot is iets te geconstrueerd en boet hierdoor in aan kracht. Het lijkt alsof de auteur de cirkel teveel rond wilde maken.

Ondanks deze punten van kritiek is Kind 44 een glorieus debuut. Voorzien van: uitvoerige documentatie, spanning en een vlotte schrijfstijl.
Kind 44: Boeiend gedocumenteerd. Het schokt, het ontroert en het staat garant voor een zinderende spanning.  Een indringend portret van Rusland ten tijde van Stalin.
Kolyma (2009) - Tom Rob Smith ***

Filmscript

Kind 44 was het debuut van de 30-jarige Engelse schrijver Tom Rob Smith. Het boek maakte wereldwijd indruk en werd aan meer dan 25 landen verkocht. Het regime in de Sovjet-Unie ten tijde van Stalin stond centraal. Aan de hand van het leven van gewone mensen werd de waanzin binnen een rigide staatsbestel verteld.

Kolyma is het tweede boek van Tom Rob Smith. Het verhaal speelt zich eveneens af in de Sovjet-Unie. Stalin is gestorven en een geheim manifest van Chroesjtsjov wordt verspreid. Het veroorzaakt veel commotie. Het lijkt er op dat afgeweken gaat worden van de politieke lijn uit het verleden. Mensen raken in verwarring omdat wat vroeger waarheid was nu tot leugen wordt verklaard. Loyale volgers van het oude regime blijken plots de verliezers.  

Voormalig MGB officier Leo Demidov is weer de hoofdpersoon. Wie Kind 44 heeft gelezen weet dat hij en zijn vrouw Raisa twee meisjes hebben geadopteerd. Leo was betrokken bij de moord op hun vader en dat kunnen de meisjes hem niet vergeven. Voor Leo breken opnieuw zenuwslopende tijden aan als hij een opdracht moet aanvaarden die hem naar Kolyma zal brengen waar de Goelagkampen zijn gevestigd waar honderdduizenden dwangarbeiders werkzaam zijn. De reis naar Kolyma en het verblijf in het kamp brengen vele verschrikkingen met zich mee. Een andere verhaallijn wordt gevormd door de gebeurtenissen rondom Zoya de oudste geadopteerde dochter van Leo. Ze haat haar adoptievader en zint op wraak. Dit brengt haar in aanraking met mensen die het eveneens slecht voor hebben met Leo Demidov. Een ander deel van het verhaal speelt in Hongarije waar oproer kraait.

Kolyma is boeiend door het tijdsbeeld van de Sovjet-Unie in de nadagen van Stalin. Het boek is spannend, bevat schokkende passages, leest meestal vlot en kent meerdere plotwendingen.
Toch maakt Kolyma minder indruk dan Kind 44. Dit heeft o.a. te maken met het filmische karakter van het boek. Het lijkt alsof de auteur een filmscript heeft willen schrijven. Hierdoor raakt de uitwerking van de personages en hun motieven meer op de achtergrond. Daarnaast zijn sommige verhaalwendingen enigszins ver gezocht en dik aangezet. Het boek kent minder samenhang dan Kind 44.

Maar Kolyma is ook spannend en het verhaal nodigt met regelmaat uit tot koortsachtig verder lezen. De schets van de Sovjet-Unie - met alle gekte uit die tijd - is en blijft interessant.
Op basis van het boek kan een spectaculaire film worden gemaakt. Misschien wordt die film beter dan het boek?

kind 44

Meer over dit boek tijdens het lezen: Zie hier