naar start | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z
Bloeden (2005) Joan Brady ****
Dynamiek en tegenstellingen


Bloeden is het thrillerdebuut van Joan Brady, een Amerikaanse auteur. Hoofdpersonen zijn Hugh Freyl en David Marion. Hugh Freyl is een blinde advocaat die zich het lot aantrekt van David Marion. Hij zit gevangen wegens moord en Hugh heeft gegronde redenen om aan te nemen dat dit ten onrechte is. Hij doet pogingen Davids onschuld te bewijzen. Dat lukt en hij komt op vrije voeten. Maar dan wordt Hugh vermoord en er zijn aanwijzingen dat David Marion de dader is.

Opmerkelijk in dit boek is dat Hugh Freyl zijn verhaal vertelt na zijn dood. Via korte terugblikken krijgt de lezer zicht op zijn leven. Een andere verhaallijn speelt in het heden en verhaalt over Davids pogingen om zijn onschuld te bewijzen. David Marion is een opmerkelijk personage. Door beschrijvingen van zijn jeugd komt de lezer meer te weten over zijn ontwikkeling en de vorming van zijn persoonlijkheid. Een ellendige tijd met veel beschadigingen die sporen heeft nagelaten in zijn karakter. Een verwaarloosd man die als kind weinig liefde heeft gekend met als gevolg dat hij altijd op zijn hoede is. Zonder basis geen vertrouwen. Dit thema werkt de auteur goed uit. David heeft zich gewapend tegen de rest van de wereld en zijn ondoorgrondelijkheid fungeert als pantser.

Hugh Freyl is zijn tegenpool. Een integer man die het nodige heeft doorstaan toen hij plots blind werd. Hij is van goede komaf, telg uit een rijk geslacht met een familie die veel invloed heeft op de lokale politiek. De moeder van de familie regeert met ijzeren hand. Hiernaast beschrijft de auteur het ellebogenwerk binnen de politiek, de geldstromen, het streven naar macht en de hiermee samenhangende corruptie.
Hugh Freyl en David Marion symboliseren als het ware de klassentegenstellingen in Amerika.

Doordat de auteur het verhaal vanuit twee perspectieven vertelt ontstaat afwisseling en dynamiek. Ook zijn er onverwachte wendingen en mede hierdoor blijft Bloeden boeien. De ontknoping is zowel een verrassing als een climax en hiermee bewijst Joan Brady definitief dat ze een bijzonder debuut heeft geschreven.

Mijn enige twijfel zit bij de beschrijving van het personage David Marion. Zijn karakter is intrigerend en bijzonder, maar heeft ook enkele onwaarschijnlijkheden in zich. Gaandeweg het boek werd hij voor mij : iets te knap, iets te slim en iets te naïef.

De balans. Levendige hoofdpersonen en geloofwaardige beschrijvingen van tegenstellingen – op politiek en persoonlijk niveau – binnen de huidige Amerikaanse samenleving. Dit alles is gegoten in een spannend en dynamisch verhaal dat vanaf het begin vaart heeft en houdt.