naar start | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z
Familiezaak - Christa von Bernuth (2006) ***
Familiegeheimen ontsloten.

Fabian Plessen is familietherapeut. Zijn methodes zijn omstreden, maar er zijn ook mensen die er baat bij hebben.
Op een dag wordt zijn zoon gevonden, hij is vermoord. In zijn rug is een woord gekerfd. Daarnaast valt er nog een slachtoffer - eenzelfde type moord - en wederom is er een verband met therapeut Fabian.
Mona Seiler wordt belast met het onderzoek. Ze krijgt assistentie van David Gerulaitis die verzocht wordt te infiltreren in een therapiegroep van familietherapeut Fabian Plessen.

Met Mona Seiler zet Christa von Bernuth een krachtige inspecteur neer. Ze werkt hard, is kritisch naar zichzelf en haar personeel en heeft zelf een goed bewaard geheim.
David Gerulaitis, een ambitieuze politieman, speelt een prominente rol in het verhaal. Ook over zijn persoonlijk leven komt de lezer het nodige te weten.

Christa van Bernuth zet meerdere lijnen uit die aan het eind van het verhaal samenkomen. Een leidend thema is : ‘familieverbanden’. Dat ze kunnen knellen, dat ze sturend zijn, dat ze onverbrekelijk zijn. Dit onderwerp wordt op meerdere niveaus uitgewerkt en er ontstaat een samenhangend geheel waarbij na afloop de constatering past dat het geheid in elkaar steekt. Maar elk voordeel heeft zijn nadeel, soms neigt het boek naar iets teveel constructie.
Een andere lijn is de ontstaansgeschiedenis van een seriemoordenaar. We volgen zijn jeugd, zijn obsessies, zijn omgeving, maar ook zijn lijden aan het afwijkende gedrag en het onvermogen tot aanpassing of bijsturing. Christa van Bernuth vertelt, verklaart en biedt inzicht.
De plot komt als verrassing en op de laatste pagina’s volgt nog een onthulling afkomstig uit lang vervlogen tijden.
Een goed doordachte psychologische thriller van Duitse bodem met meerdere lagen die tezamen een spannende compositie vormen. En met een vriendelijk prijskaartje : 9,95. Euri.