naar start | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z
Bonita Avenue (2010) Peter Buwalda ***** (roman)
Een schitterend debuut

Bonita Avenue van Peter Buwalda telt 543 bladzijden en is het debuut van deze schrijver. Een fascinerend debuut dat klinkt als een klok.
Hoofdpersonen zijn Siem Sigerius, zijn onechte dochter Joni en haar vriend Aaron. Siem is een wiskundetalent, rector magnificus van de Twentse campusuniversiteit en ex-judokampioen. Zijn dochter Joni en Aaron handelen lucratief dankzij de opkomst van internet. Siem heeft nog een zoon, Wilbert, hij wil niet deugen, is veroordeeld en slijt menige tijd in de Scheveningse strafgevangenis. Het verhaal speelt zich grotendeels af in Enschede waar de vuurwerkramp een tragische achtergrond vormt voor drama’s die zich binnen de familie afspelen.

Peter Buwalda weet zijn lezers vast te houden mede dankzij zijn opzwepende en beeldende taal waardoor hij de spanning met regelmaat opvoert. Soms komt hij met een plotselinge onthulling die dermate verrast dat de lezer opkijkt om vervolgens snel verder te lezen. De vuurwerkramp met haar catastrofale uitwerking in de regio zal ook binnen deze familie leiden tot ondergang. Een andere gebeurtenis die een achtergrond vormt voor spannende scènes, is de voetbalwedstrijd Nederland-Frankrijk uit 2000. Terwijl heel Enschede voor de buis zit, bevindt Siem Jongerius zich in een uiterst netelige positie.

Bonita Avenue is een omvangrijk boek waarin diverse zijpersonages langskomen. Schrijven is schrappen, zo wordt vaak gezegd. Dit geldt ook voor sommige passages in dit boek. Anderzijds zijn de beschrijvingen van incidenten die niet direct in verband staan met de hoofdlijn uit het verhaal onderhoudend en vaak voorzien van prachtig taalgebruik. Dit maakt veel goed.

Het verhaal kent meerdere thema’s. De slechte vader-zoon relatie die Siem probeert te compenseren door zijn vaderliefde voor zijn onechte dochter Joni. Een jonge generatie die – in een nieuwe tijd - haar eigen moraal ontwikkelt die indruist tegen belangen van de oudere generatie. Dan zijn er nog de geheimen die schaamte en schuld oproepen en een zware ballast vormen. De schrijver geeft inzicht in hoe psychologische mechanismen trachten te dealen met schuldgevoel en tekortkomingen.

Peter Buwalda schrijft uitermate beeldend. Het verhaal wisselt van heden naar verleden en door flashbacks komt de lezer meer te weten over de geschiedenis van personages en hun achtergronden. Bonita Avenue is spannend, het verhaal sprankelt keer op keer. Daarnaast is er humor.
Samengevat: Een prachtig en spannend debuut dat sprankelt en schittert. Over dreiging binnen en ondergang van een familie. Over goede en slechte tijden.