naar start | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z
Julius Winsome (2009) Gerard Donovan ****
Moraal kantelt

Julius Winsome woont afgelegen in Maine. Hij is nooit vertrokken uit zijn ouderlijk huis, een blokhut. Hij woont samen met duizenden boeken en met zijn hond Hobbes. Op een dag treft hij zijn hond aan, hij is neergeschoten. Tot dat moment was zijn bestaan in evenwicht. Maar dit verandert door de dood van zijn geliefde hond.
Op de omslag staat vermeld dat dit een roman is. Liefhebbers van misdaadromans komen eveneens aan hun trekken. Niet vanwege de oplossing van de moord op de hond maar vanwege de spanning in het verhaal en de uitdieping van het karakter van de man die Julius is. Door het neerschieten van zijn hond is voor Julius een grens bereikt waardoor zijn moraal kantelt. Hij zint op wraak en opvattingen over goed en kwaad zijn veranderd. De lezer volgt Julius tijdens dit proces.

Schrijver Gerard Donavan maakt inzichtelijk hoe een mens onder invloed van omstandigheden - die voor de betreffende persoon te groot of te veel zijn om te behappen - kan veranderen. Een grens is bereikt, een doorbraak of uitbraak volgt. Wat sluimerde wordt manifest, waar twijfels waren zijn ze verdwenen. Julius Winsome doet dingen die ethisch gezien beslist niet door de beugel kunnen maar toch weet  de schrijver te bereiken dat clementie met de hoofdpersoon ontstaat. De lezer leeft mee. Julius heeft een korte liefde gekend in zijn leven. Ze heette Claire en ze kon het leven dat hij leidde niet aan. De hond  bleef over en is gebleven. De volwassen Julius bleef waar hij was en leek tevreden met zijn bestaan dat vergleed zonder initiatief. Hij leefde vreedzaam op de geschiedenis van zijn vader en grootvader die dienden tijdens de beide wereldoorlogen. Dan komt dat tragische moment – de grens is bereikt – hij breekt los en schept zijn eigen morele universum waarbij de geschiedenis van zijn voorvaderen inspiratiebron is.   

Boeiend, indringend en goed geschreven. Julius is kwetsbaar en gevaarlijk. Julius raakt vanuit geremdheid ontremd. Deze tegenstellingen maken dit boek bijzonder. Op de achterflap staat vermeld :  ‘Die stem en die stijl maken dat het boek leest als een tijdloze klassieker’. Inderdaad tijdloos. Of het een klassieker wordt , moet nog blijken. Maar de stem van het personage Julius Winsome blijft nagalmen. Een knappe psychologische schets van een ontredderde man op de grens van waanzin. En dat alles in 182 bladzijden. Knap!