Arthur & George - Julian Barnes
Sir Arthur Conan Doyle
George Edalji
De kranten

 

**** = heel goed


Aan het eind van de 19e eeuw groeien de hoofdpersonen Arthur en George op in totaal verschillende werelden. Arthur is van zeer goede komaf, George woont in de pastorie van het kleine dorpje Great Wyrley in de buurt van Birmingham waar zijn vader dominee is. De levenspaden van de beide mannen zouden elkaar nooit gekruist hebben als niet George het slachtoffer was geworden van een onterechte veroordeling. Aan het begin van de 20e eeuw vinden in zijn woonplaats gruwelijke incidenten plaats. Koeien, schapen, paarden en andere dieren worden opengereten met een scherp voorwerp. Bij de politie komen dreigingen binnen dat meisjes het volgende doelwit zullen zijn. De gemeenschap is in rep en roer en George Edalji wordt verdacht. George is de zoon van een Pars en zijn moeder is een Schotse. Al eerder is het gezin belaagd door dreigbrieven en laster. George is advocaat, een oppassende burger die op volwassen leeftijd nog bij zijn ouders in de pastorie woont. Een naar binnen gekeerde man die graag lange wandelingen maakt.
Ondanks gebrekkige bewijsvoering wordt George veroordeeld en moet hij een straf uitzitten van drie jaar. Na vrijlating wil hij eerherstel onder andere omdat hij zijn oude beroep weer wil oppakken. Wanhopig wendt hij zich uiteindelijk tot Arthur. Arthur is Sir Arthur Conan Doyle, een beroemd man en de schepper van Sherlock Holmes. Hij heeft medicijnen gestudeerd, is rijk, bekend vanwege zijn boeken, heeft status en is een veelzijdig sportman. Arthur trekt zich het lot aan van de onterecht veroordeelde George en de schrijver begeeft zich op het pad van de ‘true crime’. Achteraf zal blijken dat dit een van de weinige keren is geweest dat hij zijn kennis, macht en beroemdheid in de strijd werpt voor een dergelijke zaak. Sir Arthur Conan Doyle is van plan de onderste steen boven te krijgen en vecht voor eerherstel van George.

Julian Barnes heeft met zijn Arthur & George een indrukwekkend boek afgeleverd waaraan diepgaande research ten grondslag ligt. Het verhaal wordt afwisselend vanuit Arthur en George verteld. Hierdoor ontstaat een contrasterend beeld van beide mannen die in totaal verschillende werelden opgroeien en leven. Arthur is de gevierde, beroemde en rijke schrijver van goede komaf. Hij is extravert, bemoeit zich met politiek, reist de wereld rond en is sportief. George woont in een pastorie, zijn wereld is klein, hij is eenzelvig en bemoeit zich nauwelijks met de buitenwereld. Dit alles wordt door Julian Barnes stijlvol opgetekend en het taalgebruik past prachtig past de schets van Engeland aan het begin van de twintigste eeuw. Barnes is een eersteklas beschouwer en maakt regelmatig gebruik van milde ironie.
Het dagelijkse leven van Sir Arthur Conan Doyle komt voorbij. De lezer maakt kennis met zijn familie, zijn gezin, zijn grote liefde, zijn bezigheden en beschouwingen over het leven en de wereld. Ook zijn interesse in spiritisme wordt belicht. Daarnaast wordt het levensverhaal van George Edalji verteld. Door deze beschrijvingen krijgen beide personages een gezicht, wordt hun wereld ontsloten en is inleving mogelijk.
Tegelijkertijd is het een verhaal over moraal, politiek, rassenhaat, onmacht en gedrevenheid.
Het is Julian Barnes gelukt een waar gebeurd verhaal in romanvorm te verpakken met als resultaat een integere, boeiende en prachtig geschreven roman over een beroemde affaire. Dit levert tevens een historisch en fraai gedocumenteerd portret op van Engeland aan het begin van de twintigste eeuw.
Dit boek stond op de short- list van de ‘Man Booker Prize’ 2005. Volkomen terecht!
Sir Arthur Conan Doyle overleed op 7 juli 1930. Zijn begrafenis kreeg veel aandacht in de media. George Edalji overleefde zijn weldoener 23 jaar. Hij overleed in 1953.

( Toekenning van sterren buiten het thrillergenre)
5 ***** subliem
4 **** heel goed
3 *** goed
2 ** - heel aardig
1 * mwaaaa
0 * slecht